Loading...

قیمت لوله پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر /

قیمت لوله پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر

لیست قیمت لوله پلی اتیلن سایز 75 میلیمتری (2-1/2 اینچ) در آذر ماه 99

قیمت هر متر لوله پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر 2-1/2 اینچی در آذر ماه 99 چقدر است؟

لوله های پلی اتیلنی در سایز 75 میلیمتر در سه دسته :

  • لوله های آبی فاضلابی
  • لوله گازی
  • لوله کابلی

تولید می شود.

بیشتر بدانید: برای اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن 32 به صفحه آن مراجعه کنید.

فشار 4 بار

فشار 4 بار در تمامی موارد زیر ثابت است.

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید A،

قیمت هر متر لوله با شرایط ذکر شده 195,750 ریال برآورد می شود.

فشار 4 به این معناست که لوله تا فشار داخلی 4 بار را متحمل می شود.

PE63 موادی است که به نسبت مواد جدیدتر دانسیته (مقدار جرم موجود در واحد حجم) کمی دارد.این نوع از مواد توجیح اقتصادی ندارند و هزینه تولید این لوله ها نسبت به مابقی مواد جدیدتر، بسیار بالاتر است.

قیمت 1 متر لوله کابلی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر،PE63،

قیمت هر متر لوله با این مشخصات 87,750 ریال است.

لوله کابلی یا لوله های غیر استاندارد به منظور کاور کردن و عایق بندی سیم های برق است.

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید B،

175,500 ریال.

قیمت 1 متر لوله کابلی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63،

87,750 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید A،

91,060 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید B،

81,640 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید C،

75,360 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید A،

132,530 ریال

آیا لوله سایز 75 میلیمتر برای استفاده در صنعت گاز استفاده می شوند؟

لوله پلی اتیلن با این سایز تنها در دو حالت آبی فاضلابی و کابلی تولید می شوند و در صنعت گاز تولید نمی شوند.

فشار 6 بار

در قیمت دهی تمام موارد زیر، فشار کاری ثابت و 6 بار است.

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید A،

283,040 ریال

قیمت 1 متر لوله کابلی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63،

126,880 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، (فشار 6.3 بار)، گرید A

 240,120 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، (فشار 6.3 بار)، گرید A

قیمت: 195,750 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، (فشار 6.3 بار)، گرید B

175,500 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، (فشار 6.3 بار)، گرید C

54,480 ریال

فشار ثابت 10

در موارد زیر، در فشار ثابت 10 در نظر گرفته شده است.

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید A

429,200 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید B

384,800 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید C

355,200 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید A

359,600 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید B

322,400 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید C

297,600 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید A

295,800 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید B

265,200 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید c

244,800 ریال

فشار 16 بار

در تمام موارد زیر فشار کاری 15 بار ثابت است.

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید A

611,900 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید B

548,600 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE63، گرید C

506,400 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید A

510,400 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید B

457,600 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE80، گرید C

422,400 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید A

426,300 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید B

382,200 ریال

قیمت 1 متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز 75 میلیمتر، PE100، گرید C

352,800 ریال

نظرات
    ارسال نظر