لیست قیمت لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ (۱/۲ ۲ اینچی) |گرید A – مواد PE100 – فشار ۱۶ بار

لوله پلی اتیلن 75
 • متراژ
 • 1 متر
 • 2 متر
 • 3 متر
 • 4 متر
 • 5 متر
 • 6 متر
 • 7 متر
 • 8 متر
 • 9 متر
 • 10 متر
 • قیمت
 • 556.000 ریال
 • 1,115,200 ریال
 • 1,673,800 ریال
 • 2,232,400 ریال
 • 2,791,000 ریال
 • 3,349,600 ریال
 • 3,908,200 ریال
 • 4,466,800 ریال
 • 5,025,400 ریال
 • 5,584,000 ریال

لیست قیمت لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتری (۲-۱/۲ اینچ) سال ۱۴۰۰

لوله پلی اتیلن 75

لوله پلی اتیلن ۷۵

برای مشاهده لیست قیمت بروز شده لوله پلی اتیلن و دانلود آن لطفا کلیک کنید

قیمت هر متر لوله پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر ۲-۱/۲ اینچی در آذر ماه ۱۴۰۰ چقدر است؟

لوله های پلی اتیلنی در سایز ۷۵ میلیمتر در سه دسته :

 • لوله های آبی فاضلابی
 • لوله گازی
 • لوله کابلی

تولید می شود.

بیشتر بدانید: برای اطلاع از لیست قیمت لوله پلی اتیلن ۳۲ به صفحه آن مراجعه کنید.

فشار ۴ بار

فشار ۴ بار در تمامی موارد زیر ثابت است.

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید A،

قیمت هر متر لوله با شرایط ذکر شده ۱۹۵,۷۵۰ ریال برآورد می شود.
فشار ۴ به این معناست که لوله تا فشار داخلی ۴ بار را متحمل می شود.

PE63 موادی است که به نسبت مواد جدیدتر دانسیته (مقدار جرم موجود در واحد حجم) کمی دارد.این نوع از مواد توجیح اقتصادی ندارند و هزینه تولید این لوله ها نسبت به مابقی مواد جدیدتر، بسیار بالاتر است.

قیمت ۱ متر لوله کابلی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر،PE63،

قیمت هر متر لوله با این مشخصات ۸۷,۷۵۰ ریال است.

لوله کابلی یا لوله های غیر استاندارد به منظور کاور کردن و عایق بندی سیم های برق است.

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید B،

۱۷۵,۵۰۰ ریال.

قیمت ۱ متر لوله کابلی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63،

۸۷,۷۵۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید A،

۹۱,۰۶۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید B،

۸۱,۶۴۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید C،

۷۵,۳۶۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید A،

۱۳۲,۵۳۰ ریال

آیا لوله سایز ۷۵ میلیمتر برای استفاده در صنعت گاز استفاده می شوند؟

لوله پلی اتیلن با این سایز تنها در دو حالت آبی فاضلابی و کابلی تولید می شوند و در صنعت گاز تولید نمی شوند.

فشار ۶ بار

در قیمت دهی تمام موارد زیر، فشار کاری ثابت و ۶ بار است.

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید A،

۲۸۳,۰۴۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله کابلی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63،

۱۲۶,۸۸۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، (فشار ۶٫۳ بار)، گرید A

۲۴۰,۱۲۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، (فشار ۶٫۳ بار)، گرید A

قیمت: ۱۹۵,۷۵۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، (فشار ۶٫۳ بار)، گرید B

۱۷۵,۵۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، (فشار ۶٫۳ بار)، گرید C

۵۴,۴۸۰ ریال

فشار ثابت ۱۰

در موارد زیر، در فشار ثابت ۱۰ در نظر گرفته شده است.

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید A

۴۲۹,۲۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید B

۳۸۴,۸۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید C

۳۵۵,۲۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید A

۳۵۹,۶۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید B

۳۲۲,۴۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید C

۲۹۷,۶۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید A

۲۹۵,۸۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید B

۲۶۵,۲۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید c

۲۴۴,۸۰۰ ریال

فشار ۱۶ بار

در تمام موارد زیر فشار کاری ۱۵ بار ثابت است.

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید A

۶۱۱,۹۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید B

۵۴۸,۶۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE63، گرید C

۵۰۶,۴۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید A

۵۱۰,۴۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید B

۴۵۷,۶۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE80، گرید C

۴۲۲,۴۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید A

۴۲۶,۳۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید B

۳۸۲,۲۰۰ ریال

قیمت ۱ متر لوله آبی فاضلابی پلی اتیلن سایز ۷۵ میلیمتر، PE100، گرید C

۳۵۲,۸۰۰ ریال